Liên hệ

– Liên hệ đại lý khu vực

– Liên hệ công ty

    + Địa chỉ: Phố 12 – Phường  Đông Thành – Tp Ninh Bình

    + Số điện thoại liên lạc: 043 992 1326

    + Email: lachong.pharma@gmail.com

– Phương thức chuyển hàng: Có xe giao hàng hoặc qua đường bưu điện