Post Tagged with: "dau bung"

Đau bụng Nguyên nhân, triệu chứng và chẩn đoán

Đau bụng Nguyên nhân, triệu chứng và chẩn đoán

Đau bụng là gì? Bụng là một khu vực giải phẫu được giới hạn bởi biên dưới của xương sườn và cơ hoành ở trên, xương chậu (mu Ramus) dưới đây, và hai cánh ở mỗi bên. Mặc dù đau bụng có thể phát sinh từ các mô của thành bụng bao quanh khoang bụng (ví dụ như da và […]