Về chúng tôi

Việt Nam đang ở giai đoạn lịch sử, chứng kiến nhiều đổi thay và phát triển để xây dựng nền móng vững chắc cho đất nước, con người Việt Nam và thế hệ tương lai. Vinh dự được phát triển cùng đất nước trong thời điểm lịch sử này, Công ty TNHH dược phẩm Lạc Hồng ý thức một cách sâu sắc trách nhiệm của chúng tôi đối với nền công nghiệp Dược nói riêng và sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân nói chung. Vì vậy đường lối phát triển quan trọng nhất của chúng tôi là chia sẻ thành công với sự phát triển của Đất nước trong thời kỳ hội nhập và chúng tôi hy vọng đạt được mục tiêu trên thông qua việc.

– Nỗ lực để mang lại những sản phẩm chất lượng cao nhằm thực hiện mục tiêu vì sức khoẻ cộng đồng.

–  Mang lại những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của nền công nghiệp dược trong nước.

–  Phấn đấu trở thành một công dân tốt với nhiều đóng góp xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống.

–  Phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh lâu dài và bền vững.

Văn hóa “Business”:
Với tôn chỉ định hướng xây dựng Công ty TNHH dược phẩm Lạc Hồng thành 1 thương hiệu chuyên nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dược phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Để đạt được mục tiêu này Công ty TNHH dược phẩm Lạc Hồng chúng tôi cam kết:

  1. Sản xuất, kinh doanh dược phẩm chất lượng và luôn hướng tới sức khoẻ và lợi ích cộng đồng. Giữ gìn uy tín và đạo đức kinh doanh.
  2. Tìm kiếm giá trị dựa trên mối quan hệ tốt đẹp, bền vững và mang đến lợi ích cho khách hàng
  3. Khẳng định giá trị thương hiệu dựa trên giá trị con người bởi đây là tài sản quý giá nhất của Công ty.

Văn hoá “Promotion”:
Được thể hiện trong mọi hoạt động của từng thành viên Công ty, luôn lắng nghe, tích cực, cung cấp, dịch vụ trước và sau bán hàng tốt nhất. Tôn trọng với khách hàng, tôn trọng tự do dân chủ, khuyến khích chủ động sáng tạo.

 Văn hóa” Entertainment”:
Luôn đề cao yếu tố con người. Lạc Hồng cam kết xây dựng một môi trường văn hoá ngoài kinh doanh, nhằm tái tạo sức lao động một cách hiệu quả, gắn kết các thành viên, động viên tinh thần và luôn chia sẻ cùng mọi thành viên Công ty.